Еуромак Контрол
Ул.Стогово бр.13А
1000 Скопје, Македонија

тел/факс: +389(2) 3124 322
mail@euromakkontrol.com


Сертификати на Еуромак Контрол

ISO 9001:2008 Сертификат
ISO 14001:2004 Сертификат
OHSAS 18001:2007 Сертификат
Акредитација на инспекциско тело согласно ISO 17020
Акредитација на лабораторија согласно ISO 17025