Еуромак Контрол
Ул.Стогово бр.13А
1000 Скопје, Македонија

тел/факс: +389(2) 3124 322
mail@euromakkontrol.com


Зошто да го изберете ЕМК

 • Нудиме услуги по принципот “клуч на рака“ 
 • Трајно да им бидеме на услуга на нашите клиенти;
 • Нашите клиенти добиваат бројни користи од воведување на Системите за управување;
 • Системите за Управување ги воспоставуваме со МИНИМУМ потребна документацијач
 • Преку нашиот бизнис пристап, добивате сеопфатна и реална проценка на Вашето работење; 
 • Во нашето работење користиме “добри практики“ кои ги вградуваме во организационото работење на нашите клиенти;
 • Ги оспособуваме клиентите / организациите преку работа на нивни примерич
 • Соработуваме со најпознатите светски брендови, во сите индустриски сектори;
 • Нашите Консултанти се обучени од меѓународно признати институции;
 • Посетуваме софистицирана опрема за мерење на сите загадувања врз животната средина;
 • Нудиме СИГУРНОСТ и континуитет во бизнис работењето, затоа што секогаш знаете каде да се обратите за брза и квалитетна услуга;
 • Еуромак - Контрол е СИНОНИМ за имплементација на ISO стандарди во Македонија;
 • Единствени сме во својот пристап затоа што нудиме - Гаранција за Квалитет.