АНКЕТА

Кога планирате да започнете со транзиција на новата верзија на стандардот ISO 9000:2015?
Гласај
 
Листа анкети

Еуромак Контрол
Ул.Стогово бр.13А
1000 Скопје, Македонија

тел/факс: +389(2) 3124 322
mail@euromakkontrol.com


Овластувања од МТСП за вршење стручни работи за БЗР

Решение за вршење стручни работи - 1Решение за вршење стручни работи - 2

    

Овластување за мерења на микроклима, хемиски и физички штетности

   

Овластување за изработка и спроведување на програми за обуки на вработени за БЗР

 

 

 


Овластување за проценка на ризик

   

Овластување за концепт на изјава за безбедностОвластување за редовно тестирање и контрола на опрема за работа