АНКЕТА

Кога планирате да започнете со транзиција на новата верзија на стандардот ISO 9000:2015?
Гласај
 
Листа анкети

Еуромак Контрол
Ул.Стогово бр.13А
1000 Скопје, Македонија

тел/факс: +389(2) 3124 322
mail@euromakkontrol.com


РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Фонд за здравствено осигурување на РМ

ОПШТИНА БИТОЛА

ОПШТИНА ИЛИНДЕН

HP Macedonia

Grant Thornton

Катастар на Република Македонија

Бетон

Зегин

Алфа Банка