ОБУКИ

АНКЕТА

Кога планирате да започнете со транзиција на новата верзија на стандардот ISO 9000:2015?
Гласај
 
Листа анкети

Еуромак Контрол
Ул.Стогово бр.13А
1000 Скопје, Македонија

тел/факс: +389(2) 3124 322
mail@euromakkontrol.com


Обука

ОБУКА

Следејќи ги светските трендови и потребите на нашите клиенти и соработници, ЕУРОМАК-КОНТРОЛ, покрај консултантските услуги, врши и обуки за интерни проверувачи на ISO стандардите и HACCP системот. Со помош на овие обуки кои позитивно ќе влијаат на Вашето работење, ќе добиете унапредување во работењето, ќе научите организирано, одговорно и навремено да ги исполнувате обврските согласно стандардите кои Ви ги нудиме, како и подобро и поуспешно управување со Вашата компанија.

Доколку сте заинтересирани, обратете се на нашиот е-mail: mail@euromakkontrol.com или јавете ни се на тел. 02/3124-322.